Bu Barda Hayat Var…

Oksijen Nedir?

O2-sembol Oksijen molekülü O2, iki oksijen atomunun birleşmesinden oluşuyor. O2Dünyada tüm bitkilerin, milyonlarca yıldır yapmış oldukları fotosentez sonucunda oluşan o2, insanlar ile birlikte tüm canlıların yaşamı için en büyük hayat kaynağıdır. Oksijen (O2), renksiz, kokusuz, Periyodik Tabloda VIb Grupta yer alan bir elementtir.
Atomik No:8
Ergime noktası:-214C
Kaynama noktası: -183C
Soluduğumuz havada, %21 Oksijen %79 Nitrojen, 0,3 Karbondioksit ve diğer gazlar bulunmaktadır. Soluma esnasında, vücudumuza alabildiğimiz O2 miktarı %16,5 oranına düşerken, Karbondioksit miktarı ise %3.4 oranına çıkmaktadır.
Yaş, yaşam koşullarının ağırlığı, stres ve bazı organizmalardaki biyokimyasal oluşumlar nedeniyle, kandaki O2 miktarı azalmakta, buda vücudumuzdaki OKSİJEN GEREKSİNİMİNİ artırmaktadır.
Oksijen, hayatımızın en kritik elementi ve sağlıklı yaşamın kaynağıdır. Havada, bulutlarda, yağmurda, okyanuslarda, nehirlerde, bitkisel/hayvansal oluşumlarda ve diğer su kaynaklarında bulunan Oksijen, vücudumuzun %80’inin sudan oluştuğu da düşünülürse yaşam için ne kadar önemli olduğu aşikardır.